Karayolu Taşıma Sözleşmesi Nedir
29.11.2022
  • URL Kopyalandı

Taşıma sözleşmeleri Incoterms kuralları çerçevesinde taraflar arasında yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler kapsamında lojistik şirketleri bir ürünü ücret karşılığında bir yerden istenilen yere taşımayı üstlenir. Taşıma sözleşmeleri, taşıma türlerine göre adlandırılır. Bunlardan birisi de karayolu taşıma sözleşmesi olarak bilinir.

Truck Bill of Lading veya CMR, karayolu taşıma sözleşmesi olarak geçer. Karayolu taşıma sözleşmesi konusu eşya taşımalarını kapsar. Bu sözleşme herhangi bir şekle tabi değildir. Bu sözleşme yapılmasa dahi taşınan eşyanın taşıyıcıya teslimi ile sözleşme yapılmış kabul edilir.

Karayolu taşıma sözleşmesinde taşıyıcı, yükü yükleme yerinden varış yerine kadar taşımak zorundadır. Aynı zamanda gönderilene yükü teslim etme yükümlülüğü vardır. Sözleşmeye göre taşıyıcı, taşıdığı malı kendi hakimiyetinde olduğu süre boyunca korumalıdır. Taşıdığı ürünün hasar görmemesini sağlamak zorundadır. Taşıyıcı olan lojistik şirketi, taşıma işlemini belirli bir süre içerisinde gerçekleştirmelidir. Karayolu taşıma sözleşmesi içeriğine taraflar teslim süresini belirtebilir.

Karayolu Taşıma Sözleşmesi Tarafları Kimdir?

●       Gönderen: Taşıma sözleşmesinin taşıyıcı karşısındaki tarafı oluşturan kişidir. Sözleşmeyi kendi adına yapar. Bu kişinin malın sahibi olmasına gerek yoktur.

●       Taşıyıcı: Taşımacılık işini meslek edinmiş kişidir. Bir ücret karşılığında taşıma işini üstlenir.

Karayolu Taşıma Sözleşmesi Kapsamı Nedir?

●       Taşınacak Ürün Hakkında Bilgi: Taşınacak ürünün tanıtıcı işaretleri olması gerekir. Varış yerinde ürünü tanımak için alıcı, ürünün üzerine ürünü tanıtan marka veya numara konulmasını isteyebilir. Bu sayede ürünü daha kolay bulabilir. Ürün adeti hakkında bilgi vermek sözleşmenin en önemli bölümüdür. Gönderenin taşıyıcıya taşımak üzere kaç parça teslim ettiğini gösterir. Taşınacak ürünün tam adının ve kısa tanımının sözleşmede yer alması mecburidir. Son olarak karayolu taşıma sözleşmesi içerisinde ürünün ağırlığı ve hacminin yazılması gerekir.

●       Taşıma Türü ve Aracın Adı: Ürünün taşıma türünün sözleşmede yazılması zorunluluktur. Bunun yanında taşımayı yapan aracın cinsi, plaka numarası vb. de yazılmalıdır.

●       Ürünün Çıkış, Varış ve Aktarma Yerleri: Gönderen kişinin taşıyıcıya ürünü teslim ettiği yer yazılmalıdır. Nakliye anında aktarma işlemi yapılacaksa aktarma yerinin adının mutlaka yazılması gerekir. Ürünün taşıyıcı tarafından gönderilene teslim edileceği yer de sözleşmede bulunmalıdır.

●       Karayolu Taşıma Sözleşmesi Tarihi ve Numarası: Taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarih, sözleşmenin numarası ve taşıma senedinin düzenlendiği tarih sözleşmeye yazılmalıdır.

●       Taşıma Sözleşmesinin Nüshaları: Taşıma biçimine göre gerekli nüshalar çoğaltılmalıdır.

●       Taşıma Ücreti

●       Taşıyıcının Sorumlulukları

●       Nakliyat Sigortaları

●       Taşıma Süresi

●       Taşıyıcı Araç Kapasitesi

Karayolu taşımacılığı hakkında daha detaylı bilgi almak için özmalı filosuyla hizmet veren Alper Lojistik müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.