Taşımacılıkta Lojstik Hizmetler Nelerdir?
29.11.2022
  • URL Kopyalandı

Bir ürünün istenilen yere istenildiği zamanda teslim edilme işini kapsayan sürece taşımacılıkta lojistik hizmetler denir. Lojistik hizmetleri kavramı genellikle nakliye kavramı ile karıştırılır. Ancak taşımacılıkta lojistik hizmetler başlığı geniş bir şemsiye olarak kabul edilir. Bir ürünün bir yerden istenilen yere teslim edilmesinden daha fazla anlam barındırır.

Taşımacılıkta Lojistik Hizmetler

Taşımacılıkta lojistik hizmetler geniş bir perspektiften oluşur. Nakliye işleminin çok daha fazlasını içinde barındıran bir kavramdır. Peki, bu hizmetler nelerdir?

●       Müşteri Hizmetleri: Bu başlığın amacı ilk seferde her şeyi doğru yapmaktır. Lojistik şirketinin müşteriye bakış açısı çok önemlidir. Müşteriden siparişin alınmasından teslim edilmesine kadar geçen sürede yapılan tüm işlemler, davranışlar vb. hizmetin birer parçası olarak müşteri de yer edinir. Müşteri hizmetlerinde başarı sağlayabilmek için müşterilerinin gereksinimlerinin iyi anlaşılması gerekir. Beklentilerine uygun cevap verilmesi gerekir. Müşterinin istediği işlem doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Müşterinin şirketten istediği hizmet somutlaştırılmadır.

●       Taşıma: Bir lojistik şirketinin faaliyetlerinde görünebilirlik unsuru olan tek işlevidir. Taşıma, ürünlerin hareketini sağlama ve kısa süreli depolanmasını içeren bir başlıktır.

●       Envanter Yönetimi: Lojistik şirketinin tedarik zinciriyle ilişkilidir. Lojistik şirketinin hangi ürünleri envantere alacağı, ürünlerin ne zaman sipariş verileceği ve verilecek sipariş miktarının ne kadar olması gerektiği envanter yönetimini kapsar.

●       Elleçleme: Ürünlerin depoya taşınması ve depodan istiflenip nakliye aracına taşınarak taşıma işlemleridir. Gümrük gözetimi sırasında eşyanın niteliğini değiştirmeden kaplarını değiştirme, küçük kaplara ayırma, havalandırma, kaplarını yenileme işlemie elleçleme işlerinin parçasıdır. . Ambalajlama: Ürünlerin taşıma işlemi gerçekleştirilirken, fiziki durum ve ürün özelliklerinin etkilenmesini önleyen faaliyettir.

●       Nakliye: Ürünlerin bir yerden başka bir yere taşınması işlemidir. Mal akışının sağlanmasıdır. Müşterinin ürünlerinin bir yerden istenilen yere taşınmasıdır.

Taşımacılıkta Lojistik Hizmetlerin Etkinliğinin Arttırılması İçin Neler Yapılır?

Lojistik şirketlerinin rekabet gücü üretim ve ticaret işlemlerinin etkinliğiyle doğru orantılıdır. Üretim ve ticaret sistemlerinin mutlaka güçlü lojistik şirketleriyle desteklenmesi gerekir. Böylece lojistik hizmetlerin etkinliğinin arttırılması için;

●       Lojistik maliyetlerinin düşürülmesi,

●       Ticaretin geliştirilmesi,

●       Özel sektörün desteklenmesi gerekir.

Taşımacılıkta Lojistik Hizmetlerin Çeşitleri Nelerdir?

●       Üretim Lojistiği

●       Dağıtım Lojistiği

●       Tedarik Lojistiği

●       Geri Dönüş Lojistiği

Sektörel Taşımacılıkta Lojistik Hizmetler Nelerdir?

●       Kimyasal Lojistiği

●       Otomobil Lojistiği

●       Teknoloji Lojistiği

●       Yapı ve Dekorasyon

●       Tekstil ve Ayakkabı Lojistiği

●       FMCG olarak sıralanabilir.

Taşımacılıkta lojistik hizmetler konusu nakliye işleminin çok daha fazlasını kapsar. Müşteri memnuniyetinden ambalajlamaya kadar geniş bir perspektifi olan lojistik hizmetler sektörel bazlı olarak da hizmet verir. Uluslararası taşımacılık hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için Alper Lojistik müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.