Türkiye’de Lojistik Sektörü
30.11.2022
  • URL Kopyalandı

Lojistik sektörü ülkemiz için gelişmekte olan bir sektör olarak bilinir. Türkiye’de lojistik sektörü 1980 ve 1990’lı yıllar arasında başladı. İlk başlarda karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ile taşımacılık alanlarında alt yapı oluştu. 1990’lı yıllara gelindiğinde lojistik sektöründe atılım yaşandı. 2000’li yıllara gelindiğinde ise lojistik sektörünün önemi iyice anlaşıldı. . Buna paralel olarak ülkemizde lojistikle ilgili politika ve uygulamalar geliştirilmeye başlandı.

Türkiye’de lojistik sektörü heterojen bir yapıya sahiptir. Lojistik sektöründe sermaye, ciro büyüklüğü, karlılık, çalışma prensipleri açısından birbirinden farklı firmalar faaliyetgösterir. Ülkemizde lojistik sektöründe yer alan firmaları sınıflandırırsak;

●       Spot işlerle uğraşan küçük firmalar,

●       Kobiler,

●       Holding bünyesinde olan büyük firmalar,

●       Kuruluşu kargo firması statüsünde olan firmalar,

●       Son olarak yabancı firmaların Türkiye şubeleri sayılabilir.

Türkiye’de Lojistik Sektörünün Özellikleri

●       Ülkemizin jeopolitik konumundan dolayı iki kıta arasında yer alması pazar coğrafyasında etkili olmasını sağlar.

●       Türkiye’de lojistik sektörü pazar değeri olarak yaklaşık 55 milyar dolar civarındadır.

●       Ülkemizde lojistik sektörünün pazar potansiyeli gayri safi hasılanın yaklaşık %10 ile %12’sini oluşturur.

●       Lojistik sektörünün büyüme hızı %10 ile %15 arasındadır.

●       Bu sektörün hızlı gelişme dönemi son on yıl olarak görülür.

●       Lojistik sektörü ihracat alanında en çok tekstil, kuru gıda, makine parçaları, beyaz eşya vb. üzerine yoğun çalışır. İthalat alanında en çok sanayi hammaddeleri, tekstil boyaları, otomotiv, bilgisayar vb. üzerinedir.

●       Ülkemizde lojistik sektöründe yapılan yatırımların başında araç yenileme, bilgisayar teknolojileri, eğitim vb. yer alır.

Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Rekabet Gücü

Ülkemiz jeopolitik olarak önemli bir konumdadır. Kıtalar arasında köprü görevi görür. Ancak ülkemizin sahip olduğu lokasyon üstünlüğü rekabet gücü için yeterli değildir. Ülkemizde yer alan lojistik şirketleri hem yurtiçi hem de yurtdışında yer alan şirketlerle rekabet eder. Firmalar rekabet güçlerini arttırmak için bazı alanlarda iyileştirme politikaları uygulanır. Bunlar;

●       Ucuz maliyetli nakliye,

●       Kısa süreli nakliye,

●       İşçi maliyetlerini azaltma,

●       Aynı anda farklı markaları taşıma,

●       Minimum stok bulundurma,

●       Müşteri memnuniyeti ölçümleri yapma,

●       Araç filolarını yenileme ve teknolojik gelişmelere uyum sağlama,

●       Müşterileri ile uzun süreli sözleşmeler yapma,

●       Depolama alanlarını genişletme gibi rekabet gücünü artırıcı eylemler yer alır.

Özetleyecek olursak; Türkiye’de lojistik sektörü 1980’li yıllarda başlayarak son on yılda büyük adımlarla büyüdü. Sahip olduğu jeopolitik konumdan güç alarak rekabet avantajı yakaladı. Türkiye’de lojistik sektörü önemi artan pazar değeri ile kendini ispatladı. Daha detaylı bilgi için özmalı filosuyla hizmet veren Alper Lojistik müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.